2022: Strategie uitvoerbaar maken met i-Talent

Bij onze klanten bestaat een toenemende behoefte i-Talent strategisch in te zetten. De belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en teams zichtbaar bijdragen aan onze strategische en operationele doelen en hoe houden we grip op de realisatie daarvan? Dit blijkt uit de 25 evaluatiegesprekken die wij het afgelopen half jaar voerden. Reden voor ons om samen met enkele klanten concrete stappen te zetten op weg naar 2022.

Waar werken we met deze klanten aan? Dat zijn de drie speerpunten die hieronder in het kort worden geschetst: werken met de i-Talent strategiemodule – een onorthodox leiderschapstraject – microprojecten om nieuwe talenten te ontwikkelen.

I-TALENT STRATEGIE MODULE
Het gaat hier om een aanpak voor het top-down formuleren van doelen: organisatie > team > individuele medewerker. We brengen als eerste alle informatie over doelen, strategie, speciale projecten en programma’s op één overzichtelijke landkaart in beeld. Daarna worden onderdelen toegewezen aan teams, zodat elk team en iedere medewerker weet wat de eigen bijdrage aan de organisatiedoelen is. Doordat alle doelen zijn gedigitaliseerd en via Actieplannen worden geconcretiseerd, kan de realisatie van organisatie en teamdoelen op een eenvoudige manier periodiek worden gevolgd en bijgestuurd. Het gehele proces wordt ondersteund door de nieuwe Strategiemodule.

LEIDERSCHAP OP BASIS VAN 360° FEEDBACK
Voor organisaties die werk willen maken van leiderschap. Een leiderschapstraject dat begint bij het MT en daarna wordt doorgezet naar alle leidinggevenden. De basis wordt gevormd door 360° feedback te vragen en de resultaten te beoordelen vanuit de gezamenlijke visie: hoe willen we hier leidinggeven? Er wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk beproefde vragenlijst. Elke leidinggevende formuleert eigen verbeterdoelen en deze worden via het Actieplan van i-Talent opgevolgd. Een coach houdt iedereen het eerste jaar bij de les.

STRATEGIE IN ACTIE
Een programma waarin medewerkers via microprojecten aan voor de organisatie belangrijke verbeterideeën werken en tegelijk nieuwe competenties ontwikkelen. Denk aan 21e-eeuwse competenties zoals creativiteit, ondernemerschap, klantgerichtheid, agile werken en eigen regie. Samen met partner Pridea helpen wij je bij het selecteren van de juiste microprojecten en coachen we de teams. Hiermee brengen we een cultuur op gang waarin het ontwikkelen van toekomstgerichte competenties een vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk uitmaakt.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Wil je meer weten over performance management en hoe je stapsgewijs een performance management proces in kan richten? Leer hier meer over op onze website: https://i-strategy.websheriff-staging.nl/performance-management/