Hybride werken

Wat is hybride werken?

Sinds de COVID-19 periode wordt de term ‘hybride werken’ veel gebruikt. Het gaat daarbij om een situatie waarin medewerkers afwisselend vanuit huis en op kantoor werken, in deels zelf gekozen werktijden. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers na COVID-19 graag twee dagen per week vanuit huis werkt. De meeste werkgevers gaan daarin mee en creëren daarvoor nieuwe faciliteiten.

Welke impact heeft hybride werken op medewerkers en leidinggevenden?

Medewerkers worden aangesproken op hun eigen werkorganisatie en zelfstandigheid. Werk en leven als onderdeel daarvan, zijn steeds meer verbonden, met consequenties voor de work-life mix. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de productiviteit bij thuiswerken niet afneemt en veel medewerkers het ongestoord kunnen werken, de eigen indeling van de dag en minder reizen en overleggen als een enorm voordeel zien. Voor leidinggevenden ligt er een nieuwe uitdaging: leiderschap op afstand. Hoe houd ik contact met iedereen? Kan iedereen het thuiswerken aan? Hoe blijven we één team?

Trends en ontwikkelingen rond hybride werken

Hybride werken is na de COVID-19 periode niet meer weg te denken. Maar de praktijk kan heel verschillend zijn, met verschillende stadia van hybride werken. Het meest vergaand is dat iedereen tijd- en plaatsonafhankelijk werkt. Hoe ver je ook gaat, in de protocollen die organisaties nu opstellen, zie je dat veel waarde wordt gehecht aan vaste teammomenten op kantoor. Daarnaast wordt de overlegkalender drastisch herzien en krijgen medewerkers faciliteiten voor thuiswerken. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek.

Hoe implementeer je hybride werken in jouw organisatie?

Op periodieke basis (bijvoorbeeld eens per kwartaal of halfjaar) laten medewerkers zien in hoeverre zij hun resultaat- en ontwikkeldoelen hebben gerealiseerd. Via de bijdragen van alle medewerkers wordt de voortgang van de teamdoelen gevolgd en eventueel bijgestuurd. Leidinggevenden kunnen in de tussentijds altijd meekijken naar de voortgang en evaluatie bij medewerkers en daarin ook meesturen.

Hybride werken met i-Talent

De software van i-Talent faciliteert het samen maken van teamplannen, op basis waarvan medewerkers hun eigen doelen en acties kunnen formuleren. Via het eigen Actieplan maken medewerkers voor hun leidinggevende en team voortgang en resultaten zichtbaar maken. Feedback op resultaten en feedforward voor advies kan je online vragen als je elkaar minder vaak ziet. De software ondersteunt fequente korte bila’s om je voortgang van het Actieplan te bespreken en nieuwe doelen af te stemmen. Reflectiegesprekken over werksituatie, ontwikkeling en loopbaan zijn bij hybride werken extra belangrijk, dus kunnen apart worden ingericht.

Klaar om aan de slag te gaan?

Meer weten over onze dienstverlening of horen hoe organisaties onze software gebruiken om hun resultaten en ontwikkeling te verbeteren?