Performance management

Wat is performance management?

Performance management is het proces binnen organisaties waarbij de strategische doelstellingen van de organisatie worden vertaald naar teams en medewerkers, op basis waarvan bijdrage en voortgang worden gevolgd. Denk bij doelen aan: essentiële operationele doelen, strategische doelen (toekomst, innovatie) én doelen op het gebied van team- en talentontwikkeling.

Veel gebruikte modellen

De basis voor het proces van performance management – door ons ook wel bijdrage management genoemd – wordt gevormd door de (strategische) doelen van de organisatie. Er zijn diverse modellen, zoals strategy mapping, om deze doelen in kaart te brengen en via bijvoorbeeld een balanced scorecard te vertalen naar meetbare prestaties (KPI’s). Op basis hiervan formuleren teams hun eigen doelen (bijvoorbeeld in een teamplan) en baseren medewerkers daar hun individuele doelen op. Voor het meten van de voortgang van de doelen maken organisaties doorgaans gebruik van een gesprekcyclus en software die doelen formuleren, voortgang, feedback en evaluatie ondersteunt.

Performance management trends

Er zijn drie belangrijke trends op dit gebied:

  1. Organisaties willen kunnen sturen op hun organisatie- en strategische doelstellingen en zien niet dat de traditionele gesprekscyclus daaraan een bijdrage levert. Deze is vaak te operationeel en op de individuele medewerker gericht.
  2. Er is een sterke wens dat medewerkers zelf de regie nemen over het formuleren en zichtbaar maken van hun bijdrage aan het team en de organisatie. Dit kan alleen als zij zich daarbij kunnen baseren op strategische teamdoelen, die in veel situaties ontbreken.
  3. In de afgelopen periode is veel nadruk gelegd op persoonlijke en professionele ontwikkeling, dit om in een sterk veranderende werksituatie vitaal en inzetbaar te blijven. Waar deze nadruk ten koste is gegaan van de resultaatgerichtheid, wordt nu een vorm van performance management geïntroduceerd.

Inzicht in voortgang en prestaties

Medewerkers houden continu bij wat hun bijdrage is aan de strategische teamdoelen. Opdie manier heb je als leidinggevende altijd (online) inzicht in de realisatie en kan je waar gewenst tussentijds bijsturen. Op directieniveau vertaalt de voortgang van de teamdoelen zich in een beeld over de voortgang van de strategie.

Hoe ondersteunt i-Talent het proces van performance management?

Performance management betekent dat je de doelen van je organisatie stuurbaar maakt. Binnen i-Talent gebeurt dit met behulp van een ‘landkaart’ met strategische doelstellingen voor de organisatie als geheel. Deze doelen worden automatisch gekoppeld aan teamdoelen en deze worden weer gelinkt aan individuele doelen. Daarmee is het ook mogelijk om elk moment te zien hoe het er met de realisatie van deze doelen voorstaat. Deze verbinding vormt het hart van onze visie op performancemanagement.

Klaar om aan de slag te gaan?

Meer weten over onze dienstverlening of horen hoe organisaties onze software gebruiken om hun resultaten en ontwikkeling te verbeteren?