Whitepaper ‘Groeien ondanks een krappe arbeidsmarkt’ Het doet ons veel plezier jou de nieuwste whitepaper van ons bureau te sturen, getiteld ‘Groeien ondanks een krappe arbeidsmarkt’.

Dit document is ontstaan door vragen van uiteenlopende organisaties hoe je medewerkers kunt
blijven boeien en binden in de huidige arbeidsmarkt, die gekenmerkt wordt door krapte en
toenemende mobiliteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt is in nagenoeg alle sectoren een tekort aan mensen. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 signaleert het UWV dat het aantal vacatures over de volle breedte blijft toenemen. Dit tekort hangt in belangrijke mate samen met de samenstelling van de beroepsbevolking. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Vraag en aanbod van arbeid lopen steeds verder uit elkaar. De krapte geldt met name in de sectoren: zakelijke dienstverlening, zorg, horeca, ICT, techniek, transport, detailhandel en bouw. Op dit moment zijn er in totaal bijna 400.000 vacatures, waarvan 70.000 voor Gratis whitepaper

Download dit whitepaper nu gratis

Door de krapte op de arbeidsmarkt is in nagenoeg alle sectoren een tekort aan mensen. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 signaleert het UWV dat het aantal vacatures over de volle breedte blijft toenemen.

Whitepaper ‘Strategie in Actie’ Het doet ons veel plezier jou de nieuwste whitepaper van ons bureau te sturen, getiteld ‘Strategie in actie’.

Dit whitepaper gaat over hoe elke medewerker bijdraagt aan de strategie en toekomst van de organisatie, waardoor je meer betrokkenheid, betere gesprekken en een grotere impact bereikt.

MET ‘STRATEGIE IN ACTIE’ KAN JE HET VOLGENDE BEREIKEN:
– organisatiedoelen vertalen naar teams en medewerkers
– vergroten van de resultaatgerichtheid
– een nieuwe impuls geven aan de gesprekscyclus

De nieuwe Strategiemodule van i-Talent helpt je om deze doelen te realiseren.
We wensen je veel inspiratie en leesplezier toe. Wil je stappen zetten met de ideeën in dit whitepaper, dan gaan wij graag met je in gesprek. Gratis whitepaper

Download dit whitepaper nu gratis

Dit whitepaper gaat over hoe elke medewerker bijdraagt aan de strategie en toekomst van de organisatie, waardoor je meer betrokkenheid, betere gesprekken en een grotere impact bereikt.

Bij onze klanten bestaat een toenemende behoefte i-Talent strategisch in te zetten. De belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en teams zichtbaar bijdragen aan onze strategische en operationele doelen en hoe houden we grip op de realisatie daarvan? Dit blijkt uit de 25 evaluatiegesprekken die wij het afgelopen half jaar voerden. Reden voor ons om samen met enkele klanten concrete stappen te zetten op weg naar 2022.

Waar werken we met deze klanten aan? Dat zijn de drie speerpunten die hieronder in het kort worden geschetst: werken met de i-Talent strategiemodule – een onorthodox leiderschapstraject – microprojecten om nieuwe talenten te ontwikkelen.

I-TALENT STRATEGIE MODULE
Het gaat hier om een aanpak voor het top-down formuleren van doelen: organisatie > team > individuele medewerker. We brengen als eerste alle informatie over doelen, strategie, speciale projecten en programma’s op één overzichtelijke landkaart in beeld. Daarna worden onderdelen toegewezen aan teams, zodat elk team en iedere medewerker weet wat de eigen bijdrage aan de organisatiedoelen is. Doordat alle doelen zijn gedigitaliseerd en via Actieplannen worden geconcretiseerd, kan de realisatie van organisatie en teamdoelen op een eenvoudige manier periodiek worden gevolgd en bijgestuurd. Het gehele proces wordt ondersteund door de nieuwe Strategiemodule.

LEIDERSCHAP OP BASIS VAN 360° FEEDBACK
Voor organisaties die werk willen maken van leiderschap. Een leiderschapstraject dat begint bij het MT en daarna wordt doorgezet naar alle leidinggevenden. De basis wordt gevormd door 360° feedback te vragen en de resultaten te beoordelen vanuit de gezamenlijke visie: hoe willen we hier leidinggeven? Er wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk beproefde vragenlijst. Elke leidinggevende formuleert eigen verbeterdoelen en deze worden via het Actieplan van i-Talent opgevolgd. Een coach houdt iedereen het eerste jaar bij de les.

STRATEGIE IN ACTIE
Een programma waarin medewerkers via microprojecten aan voor de organisatie belangrijke verbeterideeën werken en tegelijk nieuwe competenties ontwikkelen. Denk aan 21e-eeuwse competenties zoals creativiteit, ondernemerschap, klantgerichtheid, agile werken en eigen regie. Samen met partner Pridea helpen wij je bij het selecteren van de juiste microprojecten en coachen we de teams. Hiermee brengen we een cultuur op gang waarin het ontwikkelen van toekomstgerichte competenties een vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk uitmaakt.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Wil je meer weten over performance management en hoe je stapsgewijs een performance management proces in kan richten? Leer hier meer over op onze website: https://i-strategy.websheriff-staging.nl/performance-management/

Talentmanagement staat nog in de kinderschoenen. Dit is een van de conclusies van ons recente onderzoek naar de praktijk van de continue dialoog. Dat organisaties echt werk maken van het gericht inzetten en ontwikkelen van talenten is slechts voor de helft van de medewerkers zichtbaar. Minder dan een derde van hen ervaart dat talenten en competenties voor de toekomst worden ontwikkeld.

Intussen realiseert iedereen zich dat snel veranderende markten, klanten en technologie in hoog tempo nieuwe eisen aan medewerkers stellen; het is dus van belang om gericht talenten en competenties voor de toekomst te ontwikkelen. Niet voor niets is Strategische personeelsplanning (SPP) op dit moment voor veel organisaties extra actueel.

IPW: Inschatting van Potentieel en Wendbaarheid

Om goed gebruik te maken van SPP wil je als leidinggevende het potentieel van je medewerkers inschatten. Een belangrijk aspect hiervan is hun wendbaarheid. Met wendbaarheid bedoelen we het vermogen om flexibel in te spelen op veranderingen in de huidige en toekomstige rol. Een inschatting van de combinatie van potentieel én wendbaarheid (IPW) is cruciaal voor toekomstig succes en kan aanleiding zijn voor professionele en persoonlijke ontwikkeldoelen. Zo’n inschatting kan door de leidinggevende gedaan worden via een assessment, door gebruik te maken van feedback en/of via een gerichte vragenlijst.

Hiertoe hebben wij een korte vragenlijst voor jullie ontwikkeld. Deze helpt leidinggevenden het potentieel en de wendbaarheid van hun medewerkers in te schatten. Onze lijst bevat 16 vragen over competenties als: omgaan met verandering, leergierigheid, veerkracht, lef, daadkracht en samenwerken. Deze zijn verdeeld over vier categorieën:

Talentontwikkeling met behulp van i-Talent

Deze IPW vragenlijst of een eigen variant op maat, is nu al beschikbaar via de i-Talent software. Je vindt daarnaast ook:

Wil je meer informatie over onze IPW vragenlijst of heb je belangstelling voor onze voorbeeld vragensets over een ander thema, neem dan contact op met ondergetekende.

Ik bedank alle relaties van e-Progress voor de fijne samenwerking in dit veelbewogen, bijzondere jaar!
Wij wensen je een goede afsluiting van 2020 en een mooi begin van 2021. Wij melden ons in ieder geval weer in januari 2021, voor livegang van de nieuwe functionaliteiten.